Karyab.net

اشتراک گذاری اطلاعیه های کاریابی

استخدام شرکت پتروشیمی بیستون {اســتان کرمانشاه}

راهنـماي آزمـون دعـوت به هـمكـاري

مقدمه :
شرکت پتروشیمی بیستون واقـع در اســتان کرمانشاه ، در چـارچـوب قانـون كار و تاميـن اجتـماعي(بصــورت قـراردادي مدت معيـن) در مقـاطع و رشتـه هاي تحصيلـي مختـلف، از داوطلبان واجد شرايـط ، صرفاً متقاضيان بومي استان هاي کرمانشاه ، کردستان و ایلام (متولدين و يا دريافت كنندگان مـدرك تحصيلي ديپلم از استان هاي مزبور) طبق بند ب ( جـدول نیازمندی های نیروی انسانی) از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني/ تخصصي و روانشناختي،‌ طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد.

الف - شرايط داوطلبان استخدام :

1- شرايط عمومي :
1-1 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران ومتدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.
2-1 عدم سوء پيشينه كيفري.
3-1 داشتـن تندرستـي و توانائـي كامـل جسمانـي و روانشـناختي.
4-1 دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري براي داوطلبان در زمان ثبت نام ( برای داوطلبان ذکور )
5-1 عدم اشتغال و تعهد كار بصورت پيماني، آزمايشي و رسمي در سازمان ها و موسسات دولتي و مراكز وابسته به آن.


2- شرايط سني :

1-2 متقاضيان بومي استان کرمانشاه :
حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع ديپلم 26 سال (متولدين 1/1/62 به بعد) ،كارداني 29 سال (متولدين 1/1/59 به بعد)،
كارشناسي 33 سال (متولدين 1/1/55 به بعد) و كارشناسي ارشد 37 سال (متولدين 1/1/51 به بعد) مي باشد .


2-2 متقاضيان بومي استان هاي کردستان و ایلام :
حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع ديپلم 23 سال (متولدين 1/1/65 به بعد) ،كارداني 26 سال (متولدين 1/1/62 به بعد)،
كارشناسي 30 سال (متولدين 1/1/58 به بعد) و كارشناسي ارشد 34 سال (متولدين 1/1/54 به بعد) مي باشد.

3- 2 مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود .

4-2 مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با شغل مورد نیاز ، حداكثر به ميزان پنج سال ، به سقف سني افزوده خواهد شد (ارائه گواهي سابقه كار معتبر الزامي است .) .

5-2 به حداکثر سن استخدام داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل اضافه می شود .

6-2 به حداکثر سن استخدام داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب در آمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه اضافه می شود .

7-2 به حداکثر سن استخدام خانواده شهداء ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) ، جانباز و آزادگان تا میزان پنج سال اضافه می شود .

8-2 به حداکثر سن آزادگان ( بندهای 6-2 و 7-2 ) به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه و یا پنج سال ( هر کدام که بیشتر است ) اضافه می شود .

9-2 كارمندان رسمي صنعت پتروشيمي كه متقاضي تعديل مدرك تحصيلي مي باشند از شرط سني معاف هستند.تـوضـيـح : درهرحال و تحـت هيچ شرايطـي حداكثــرسن با مراعات كلـيه بندهاي منـدرج در رديف2 (شرايط سني ) از قسمت الف راهنماي آگهـي براي مقطـع ديپلم نبايد از 30 سال ، كارداني از 32 سال ، كارشناسي و كارشناسي ارشد از 40 سال بيشتر باشد .

3- شرايط معدل :

1-3 حـداقل معدل بـراي داوطلبان با مدرك تحـصيلي ديپلم 12 ، كارداني و كارشناسي 13 ، كارشناسي ارشد 15 مي باشد.

2-3 داوطلبان بومي استان کرمانشاه براي مقاطع تحصيلي فوق ديپلم يك نمره و براي كارشناسي نيم نمره در شرايط معدل فوق تقليل داده خواهد شد .


تذكر : معدل دیپلم جهت داوطلبان شغل آتش نشان راننده در هر سه استان ( کرمانشاه ، کردستان و ایلام ) ، حداقل 12 تعیین گردیده است .

3-3 دارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي فني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاههاي تهران ، صنعتي شريف ،‌ صنعتي اميركبير ، صنعتي اصفهان ،‌ تربيت مدرس ، شيراز ،‌ علم وصنعت ، خواجه نصيرالدين طوسي و صنعت نفت از تقليل يك نمره در شرط معدل بهره مند مي شوند.

4-3 شرط معدل براي جذب يكي از فرزندان كاركنان جانباز 25 درصد و به بالا و آزاده صنعت پتروشيمي ( اعم از شاغل ، بازنشسته ، فوت شده و یا از کار افتاده ) در مقاطع تحصيلي ديپلم، كارداني، كارشناسي 12 و كارشناسي ارشد 14 مي باشد.

تذكر : شرط فوق فقط براي يكبار و صرفاً به يكي از فرزندان كاركنان موصوف تعلق گرفته و در صورت استفاده يكي از فرزندان از سهميه جذب، اين امتياز شامل ديگر فرزندان نمي گردد.

5-3 براساس قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب سال 1380، رعايت حداقل معدل براي فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامي نمي باشد .

تذكر 1 : فرزندان شاهد ی که واجد شرایط عمومی جذب و ساکن استان کرمانشاه بوده ، اما متولد آنجا نباشند ، بومی تلقی می گردند ، لذا ارائه تائیدیه بخشداری یا فرمانداری محل در استان مزبور الزامیست .

تذكر 2 : فرزندان معزز شاهد واجد شرايط مي توانند به منظور كسب اطلاعات و بهره مندي از تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران مراکز استانهای کرمانشاه ، کردستان و ایلام اقدام نمايند.

6-3 رعايت شرط معدل براي كارمندان رسمي صنعت پتروشيمي كه متقاضي تعديل مدرك تحصيلي مي باشند الزامي نيست. ليكن مي بايست حداقل شرط معدل مورد پذيرش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رعايت شده باشد.


4 - شرايط مدرك تحصيلي :

1- 4 دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع ، رشته و گرايش تحصيلي ،‌ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد (گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد پذيرش نخواهد بود .)

2- 4 تائيد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي آن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري الزامي است .

3 – 4 مدارك دانشگاهي كساني قابل قبول برای شرکت در آزمونهای استخدامی است که از لحاظ ارزش علمی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .

تذكر1 : فارغ التحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده ،‌ مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي براي مقاطع تحصيلي پائين تر نخواهند بود . درصورت مشاهده بعنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد .

تذكر2 : مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.5- شرايط شاغلين در پيمانكاري :


1-5 افرادي كه در حال حاضـر از طريق پيمانكاري در شركت پتروشیمی بیستون اشتغال بكار دارند، درصورت داشتن سابقه كار مستمر از طريق پيمانكاري در شركت يادشده، مي توانند ، مشروط به داشتن ساير شرايط مندرج در راهنماي آگهي ثبت نام نموده ودرآزمون كتبي شركت نمايند .
لازم به ذكـر است سوابق كار پيمانكاري اينگونه شاغلين ، مي بايست به تائيد امور اداري شركت پتروشیمی بیستون (مطابق نمونه فرم شماره دو مندرج در راهنماي آگهي) رسيده باشد.

2-5 شرط سني براي شاغلين در پيمانكاري:
حداكثر سن براي داوطلبان بومی استان کردستان و ایلام ، براي مقاطع: ديپلم 23 سال (متولدين 1/1/65 به بعد)، كارداني 26 سال (متولدين 1/1/62 به بعد)، كارشناسي30 سال (متولدين 1/1/58 به بعد) و كارشناسي ارشد 34 سال (متولدين 1/1/54) مي باشد. بديهي است رديف هاي 3-2، 4-2، 5-2 ، 6-2 ، 7-2 و 8-2 مندرج در بند 2 از قسمت الف شرايط داوطلبان استخدام راهنماي آگهي آزمون براي اینگونه داوطلبان (در صورت داشتن شرايط) نيز لحاظ مي گردد.

توضيـح اينـكه: شرط سني جهت داوطلبان بومي استان کرمانشاه مطابق رديف 1-2 از بند 2 (شرايط سني) راهنماي آگهي مي باشد.


3-5 به ازاء هر سال سابقه كار تمام وقت (از طريق پيمانكاري) در شركت پتروشيمي بیستون يكسال بشرط حداكثر سن اضافه مي شود.
4-5 حداقل معدل مورد نياز جهت شركت در آزمون براي مقاطع ديپلم وكارداني 12،كارشناسي 5/12 مي باشد .
تبصره : داوطلباني كه از امتيازات فـوق استفاده مي نمايند مشمول استفـاده از ساير بندهاي مربوط به تقليل معدل مندرج در بند 3 راهنماي آگهي نمي گردند .
توضيح اينكه : شاغلين فوق الذكر ، در صورتيكه بومي استان کرمانشاه (طبق ضوابط مربوطه) باشند ، از امتياز ويژه بومي برخوردار خواهند شد و در اولويت جذب قرار دارند .ب: جدول نيازمنديهاي نيروي انساني :

مقطع رديف رشته تحصيلي گرايش تحصيلي جنسیت تعداد داوطلبان مجاز به ثبت نام
زن مرد
کارشناسی و کارشناسی ارشد 1 مهندسي شيمي شیمی و پتروشيمي - * 10 داوطلبان بومی استان های کرمانشاه ، کردستان و ایلام
2 مهندسي مكانيك حرارت و سیالات – طراحی جامدات – ساخت و تولید - * 3 صرفاً داوطلبان بومی استان کرمانشاه
3 مهندسي برق قدرت ، الكتروتكنيك - * 2
4 مهندسي الكترونيك الكترونيك و ابزار دقیق - * 4
5 حسابداری حسابداری * * 4
6 مدیریت صنعتي * * 3
7 بهداشت حرفه ای ــ - * 1 داوطلبان بومی استان های کرمانشاه ، کردستان و ایلام
كارداني 8 شيمي پتروشیمی وصنایع شیمیائی - * 8 داوطلبان بومی استان های کرمانشاه ، کردستان و ایلام
ديپلم 9 كليه رشته هاي تحصيلي: براي شغل آتش نشان راننده
( دارا بودن گواهي نامه پايه يكم رانندگي الزامي است )
- * 10

توجه : کارمندان رسمی صنعت پتروشیمی که متقاضی تعدیل مدرک تحصیلی هستند از شرط جنسیت معاف می باشند .


ج- نحوه ثبت نام براي شركت در آزمون:

ثبت نام براي شركت در آزمـون استخـدامي شركت پتروشيمي بیستون واقع در استان کرمانشاه ، صرفاً از طريق پايگـاه اينـترنتي WWW.bispc.net انجام مي گيرد. لذا داوطلبان در صورتي كه واجد شرايط شركت در آزمون باشند ، مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهند :
1- داوطلب مي بايست مبلغ 30.000 ريال بابت هزينه ثبت نام به حساب جاری شماره 69400 نزد بانک ملت شعبه مركزي کرمانشاه به نام پتروشیمی بیستون قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت واريز نمايد.

2- فرم ثبت نام بند (ي) را بطور دقيق و واقعي تكميل نمايند.د- تاريخ ثبت نام براي آزمون :

داوطلبان پس از مطالعه دقيق مفاد راهنماي آگهي استخدام و درصورت دارابودن شـرايط اعلام شده، از تاریخ 8/9/88 تا پايان روز یک شنبه مورخ 15/9/88 مي توانند ثبت نام خـود را از طريق پايگاه اينـترنتي به آدرس فوق الذكرانجام دهند. لازم به ذكر است تاريخ ثبت نام به هيچ وجه تمديد نمي گردد و امكان ثبت نام داوطلبان بعد از موعد مقرر مقدور نخواهد بود.

ضمناً‌ آزمون كتبي روز جمعه مورخ 20/9/88 رأس ساعت 9 صبح در محلی که در تاریخ 17/9/88 از طریق پایگاه اینترنتی مندرج در راهنمای آگهی اعلام می گردد ، برگزار خواهد شد . لذا داوطلباني كه اطلاعات درج شده در برگه مجوز (كارت ورود به جلسه) آنها مطابق با مشخصات واقعي آن ها نمي باشد، جهت رفع نقص مي بايست در روز پنجشنبه مورخ 19/9/88 از ساعت 9 الي 12 و 13 الی 16 با در دست داشتن برگه مجوز (كارت ورود به جلسه) به محلی که از طریق پایگاه اینترنتی در تاریخ 17/9/88 اعلام خواهد شد ، مراجعه نمايند.


ﻫ- مواد آزمون:

الف - در مقطع تحصيلي ديپلم : ادبيات فارسي ، کامپیوتر ، ریاضی و زبان انگليسي .
ب – مقاطع تحصيلي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد :
ادبيات فارسي ، زبان انگليسي، كامپيوترو دروس تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی در مقطع مربوطه


و- نحوه تكميل فرم ثبت نام :

داوطلبان گرامي پيش از تكميل فرم ثبت نام، نكات بسيار مهم مندرج در بند ح راهنماي آگهي را به دقت مطالعه نموده و سپس براساس دستورالعمل ذيل نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.


تذكرات:
1- قبولي در آزمون كتبي منوط به صحت مندرجات فرم ثبت نام و كسب امتیاز لازم مي باشد.
2- چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غيرواقعي در فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدي (حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار)، موضوع استخدامي وي منتفي و مراتب از طريق مراجع ذيصلاح قانوني پيگيري خواهد شد.
3- كليه داوطلباني كه قبلاًٌ در شركتها و سازمانهاي دولتي شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري شركتها و سازمانهاي مربوطه اخراج شده اند، حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

4- مبلغ فيش پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
5- در مواردي كه قسمتي از سابقه كار به يك ماه كامل نمي رسد در صورت دارا بودن بيش از 15 روز سابقه كار، بعنوان يك ماه منظور گردد.ز- اولويت هاي ويژه:

اولويـت هاي ويژه اجـتماعي مربوطـه طبق جدول شماره 1 مي باشد.كه داوطلب در صورت دارا بودن شرايط مي بايست در فرم ثبت نام اعلام نمايد.


جدول شماره 1- اولويت هاي ويژه اجتماعي

رديف اولويت ويژه
1 جانباز
2 آزاده
3 رزمنده
4 فرزند شهید و فرزند جانبازان از کار افتاده کلی ( حالت اشتغال ) و 66 % و بالاتر
5 برادر/ خواهر شهيد
6 همسر شهيد
7 فرزند كاركنان از كار افتاده و يا فوت شده ناشي از كار در صنعت پتروشيمي
8 فرزند كاركنان (شاغل، بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده عادي) صنعت پتروشيمي
9 فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت
10 افراد بومی

* صـرفاً فرزندان جانبازان از كار افتاده كلي از امتياز مربوطه بهره مند خواهند شد و فرزندان جانبازان عادي مشمول اين امتياز نمي گردند.
توضيح اينكه جانبازان ازكار افتاده كلي، جانبازاني را شامل مي شود كه درصد جانباز بودن آن ها 66% و به بالاتر باشد.


ح - نكات بسيار مهم :

1- استخدام صرفاً در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي (بصورت قراردادي مدت معين) مي باشد.
2- به ثبت نام داوطلباني كه اطلاعات غيرواقعي ارائه نموده باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه اين موضوع در هر مرحله از استخدام براي شركت محرز گردد، افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح قانوني تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
3- از پذيرفته شدگان آزمون كتبي و فرزندان شاهد ، براسـاس2 برابر ظرفيـت پذيـرش جهت حضور در مصاحبه ( فني و تخصصي ) و ارزیابی روانشناختی، در تاريخ 30/09/88 از طريق پايگاه اينترنتي دعوت بعمل خواهد آمد.


ط - مدارك مورد نياز:

1- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي رسمي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع، رشته، گرايش تحصيلي، معـدل و تاريخ فـراغت از تحصيـل ذكر شده باشد ( ارائه مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ، قابل قبول نمی باشد ) .
2- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه.
3- اصل وتصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه (دوطرف كارت) ويا معافيت دائم كامپيوتري (برای داوطلبان ذکور)

4- يك قطعه عكس 4 × 3 جديد با ذكر نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد در پشت آن.

5- اصل و يك كپي از فيش بانكي مبلغ واريز شده بابت ثبت نام .

6 - داوطلباني كه داراي سابقه كار مرتبط با شغل مورد نیاز بصورت تمام وقت مي باشند، لازم است گواهي سابقه كار كه در آن تاريخ شروع، خاتمه و نوع كار ذكر شده باشد( مطابق فرم شماره یک مندرج در راهنماي آگهي) همراه با مدارك پرداخت حق بيمه را پس از امضاء توسط مقام ذيصلاح و ممهور نمودن به مهر محل خدمت در زمان مقتضي كه متعاقباً اعلام خواهد شد به همراه داشته باشند (گواهي سابقه كار همزمان با تحصيل و قبل از فراغت از تحصيل و همچنين در طول خدمت نظام وظيفه قابل قبول نخواهد بود.)

7- اصل و تصوير مدرك تحصيلي ديپلم و يا گواهي صادره از سوي اداره آموزش و پرورش شهر يا شهرستان محل اخذ ديپلم براي داوطلبان بومي استان هاي کرمانشاه ، کردستان و ایلام كه مبناي بومي بودن خود را محل اخذ ديپلم اعلام نموده اند، الزامي است. (ارائه مدرك پيش دانشگاهي و دانشگاهي در اين خصوص قابل قبول نمي باشد)

8- گواهي سابقه كار داوطلباني كه بصورت پيمانكاري درشركت پتروشيمي بيستون اشتغال بكار دارند(مطابق نمونه فرم شماره دو مندرج در راهنماي آگهي)
9-گواهي و مدارك معتبر براي آزادگان ( با ذكر مدت اسارت و حضور در جبهه)، جانبازان (با ذكر درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و طول مدت درمان)، رزمندگان (با ذكر مدت حضور در جبهه)، فرزندان شهداء، اسراء و جانبازان از كار افتاده كلي، افراد خانواده شاهد (همسر، پدر و مادر، خواهر، برادر)، جـانبازان، آزادگان، فرزنــدان كاركنان صنعت پتروشيمي (شـاغل، بازنشسته از كار افتاده، فوت شده عادي يا ناشي از كار)، فرزندان كاركنان شهيد، آزاده و جانباز 25 درصد و بالاتر شاغل و بازنشسته در صنعت پتروشيمي .
10- اصل و تصوير گواهينامه پايه يكم رانندگي جهت متقاضيان شغل آتش نشان راننده .
تذكر 1: گواهي فرزندان كاركنان صنعت پتروشيمي ، بايد از طريق امور اداري شركت محل خدمت والدين صادر شده باشد.
تذكر 2: با تـوجه به اينكـه ثبـت نام براي شـركت در آزمـون كتبي صـرفاً از طريق پايـگاه اينـترنتي انجام مي شود از داوطلبان تقاضا مي گردد از ارسـال هرگـونه مدرك خـودداري نماينـد و صـرفاً پذيرفته شدگان آزمون كتبي و فرزندان عزيز شاهد ، موظف به ارائه مدارك مورد نياز در زمان مقتضي كه متعاقباً اعلام خواهد گرديد، مي باشند.
تذكر 3: ارائه گواهي براي افرادي كه با توجه به داشتن سابقه كار، از تقليل شرط سن استفاده نموده اند، الزامي است.


براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 14:45  توسط مدير  |